دلنوشته های من...

وخدا هست هنوز

دلنوشته های من...

وخدا هست هنوز

دلنوشته های من...

"اراده"نیروی بزرگ واسرار آمیزی است که بشر با کمک آن میتواند از ترقیات بزرگ وشگرفی برخوردار گردد.

تمام وعده ها ونوید های دنیا فریبی بیش نیست وبهترین دستور زندگی انسان این است که اعتماد به نفس داشته باشد ودر پرتو سعی ومجاهدت خود وایمان به پروردگارش به مقام ومنزلتی برسد.

باور کنیم آنچه هستیم نتیجه ی افکارمان است


یا حق..

آخرین مطالب
آخرین نظرات
 • ۱۳ مرداد ۹۳، ۰۰:۲۰ - محســــــــــــــن جوادی
  درود بر شما
نویسندگان

۳۱ مطلب در آبان ۱۳۹۲ ثبت شده است

۳۰
آبان

 • م. فاطمی
۳۰
آبان

 • م. فاطمی
۲۹
آبان

 • م. فاطمی
۲۹
آبان

 • م. فاطمی
۲۹
آبان

 • م. فاطمی
۲۴
آبان

 • م. فاطمی
۲۴
آبان

 • م. فاطمی
۲۴
آبان

 • م. فاطمی
۲۰
آبان

...به قتلگاه ،كنار برادر رسید .دستانش را بلند كرد وگفت:خدایا این اندك قربانی را ازما بپذیر
واین است بصیرت زینبی..
 • م. فاطمی
۲۰
آبان

 • م. فاطمی